Sitemap, vrijwaring en disclaimer

Vrijwaring

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via honorope-doublesafe.com op enigerlei wijze te verspreiden.

Disclaimer

honorope-doublesafe.com is een website van HONOR Techniek BV. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van honorope-doublesafe.com, is het mogelijk dat de informatie die op honorope-doublesafe.com wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op honorope-doublesafe.com geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van honorope-doublesafe.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om honorope-doublesafe.com te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van honorope-doublesafe.com verkregen is. De informatie op honorope-doublesafe.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacy

HONOR Safety & Consultancy en HONORope Double-Safe is een divisie c.q. merknaam van HONOR Techniek B.V. Met deze privacy-verklaring willen we aantonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe HONOR Safety & Consultancy en haar gelieerde organisaties met persoonlijke informatie omgaan. Elke verwijzing naar HONOR Safety & Consultancy heeft ook betrekking op HONOR Techniek B.V. en andere gelieerde organisaties:

Alle gegevens die HONOR Safety & Consultancy via de website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt worden. De informatie die u aan HONOR Safety & Consultancy geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door HONOR Safety & Consultancy is het op maat kunnen leveren van management en commerciële informatie aan onze bezoekers.

We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Deze bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons makkelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen, maar slechts machines, te identificeren. Elke bezoeker kan zijn of haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze site bevat links naar andere sites en ingeframede sites van partners die niet tot de HONOR Safety & Consultancy website behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

HONOR Safety & Consultancy gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies of enige andere verminking van informatie te voorkomen.
HONOR Safety & Consultancy zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker, en zijn of haar persoonlijke gegevens, uit onze database verwijderen.

Indien u vragen heeft over deze privacy verklaring, kunt u contact opnemen met:

HONOR Safety & Consultancy

Telefoon 036 – 521 96 00 - E-mail: info@honor-safety.nl

NederlandsEnglish
© HONORope Double-Safe | Palmpolstraat 88 | 1327 CJ Almere | Postbus 60105 | 1320 AC Almere | Tel. 036 - 521 96 00 | Fax 036 - 521 96 01

Horizontal Life Line System